Få udvalgte kompositionsskitser/ideer til Sortedam maleri:

Interviews med kunstnere indenfor området og indenfor tilsvarende processer i andre domæner:

flere kompositionsskitser/ideer baseret på transformative spejlinger, herunder af Ravel String Quartet 2. movement:

Using Format